Artiklar om: Mariko guider

Upprepa en aktivitet

Ställ in en repetition för aktiviteter i Mariko.Med funktionen "Lägg till repetition" kan du schemalägga återkommande aktiviteter baserat på specifika kriterier.

Använd fördefinierade förslag:

Välj ett förslag: Tryck på ett av de fördefinierade intervallen under avsnittet "Förslag" för att ställa in upprepningsfrekvensen. Alternativen inkluderar:

Aldrig (standard inställningen, aktiviteten upprepas inte)
Varje dag
Varje vecka
Varannan vecka
Varje månad
Varje år


Ställa in en anpassad repetition

Välj Anpassad: Om de fördefinierade förslagen inte uppfyller dina behov, tryck på "Anpassa" för att ställa in ett personligt repetitionsschema.

Ställ in frekvens: Välj hur ska aktiviteten upprepas: dag, vecka, månad eller år.

Ställ in intervall: Detta är olika beroende på vilken frekvens du valt först:

Dag: Välj ett intervall mellan 1-100
Vecka: Välj ett intervall mellan 1-100 och du kan även välja vilka dagar i veckan som ska upprepas mån-sön.
Månad: Välj ett intervall mellan 1-100, ifall du vill upprepa samma dag varje månad låter du "Varje" vara ikryssad, ifall du vill välja vilken del av månaden väljer du "av månaden..."
År: Välj ett intervall mellan 1-100, välj månad/månader när det ska upprepas. Aktiviteten upprepas samma dag de månader du valt, ifall du vill välja vilken del av månaden väljer du "av månaden..."

Ange varaktighet för upprepning

Upprepa för alltid: Slå på det här alternativet om du vill att aktiviteten ska upprepas på obestämd tid.
Avsluta upprepning den: Välj ett specifikt datum för att avsluta upprepningen genom att trycka på "Idag" och välja ett datum från kalendern.
Avsluta upprepning efter: Ange efter hur många tillfällen du vill att upprepningen ska upphöra genom att välja ett antal från rullgardinsmenyn mellan 1-100.

Ytterligare alternativ

Aktivera "Upprepa på klar" om du vill att aktiviteten ska upprepas först efter att den har markerats som klar.
Markera "Skippa helger" om du vill utesluta lördagar och söndagar från ditt repetitionsschema.

Spara dina inställningar

När alla inställningar är gjorda trycker du på "Klar" längst upp till höger på skärmen för att spara dina inställningar eller på "Avbryt" längst upp till vänster om du inte vill fortsätta och radera dina inställningar.
Ifall du redigerar en redan upprepande aktivitet kommer du få frågan hur du vill spara en återkommande aktivitet.

Bara denna aktivitet: Spara ändringarna för endast denna dag, de andra repetitionerna kommer vara oförändrade.

Exempel: En aktivitet upprepas varje dag och du öppnar aktiviteten på onsdag nästkommande vecka, nu gör du några ändringar och när du sparar får du frågan om hur du vill spara, ifall du väljer "Bara denna aktivitet" kommer ändringarna bara synas denna onsdag. Ifall du väljer "Den här och framtida" kommer ändringarna gälla från onsdag nästa vecka och alla dagar efter detta.
OBS! Ifall du vill ändra från och med idag måste du göra ändringar på aktiviteten idag och inte som i detta exempel på aktiviteten nästa vecka.


Observera att dessa inställningar endast gäller för en specifik aktivitet och måste konfigureras individuellt för varje återkommande uppgift eller händelse i Mariko.

Uppdaterad den: 22/05/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!